Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Tarnowo Podgórne  sprawdź informacje Na Mapie gminy Tarnowo Podgórne

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Tarnowo Podgórne.

Mapa Geoportal Tarnowo Podgórne

Dane urzędu

Urząd Gminy Tarnowo Podgórneul. Poznańska 115Tarnowo Podgórne, 62-080

Tel: 61 8959200

Fax: 61 8146118

Elektroniczna skrzynka podawcza: /8q46m8jog4/SkrytkaESP

E-mail: ug@tarnowo-podgorne.pl

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Numer TERYT gminy Tarnowo Podgórne: 3021172

Witryna: www.tarnowo-podgorne.pl

Władze lokalne: Wójt Tadeusz Czajkaug@tarnowo-podgorne.pl

Gmina Tarnowo Podgórne w liczbach

Powierzchnia gminy Tarnowo Podgórne*

102 km2

1426 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne*

28 908 mieszkańców

202 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Tarnowo Podgórne*

284 mieszkańców na km2

337 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Tarnowo Podgórne

Geoportal Tarnowo Podgórne prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Tarnowo Podgórne

Jak powstał Geoportal gminy Tarnowo Podgórne?

Geoportal Tarnowo Podgórne powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Tarnowo Podgórne, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Tarnowo Podgórne umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Tarnowo Podgórne

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Tarnowo Podgórne?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Tarnowo Podgórne;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Tarnowo Podgórne;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Tarnowo Podgórne;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Tarnowo Podgórne;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Tarnowa Podgórnego.
Informacje na Geoportalu Tarnowo Podgórne

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Tarnowo Podgórne?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Tarnowo Podgórne;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Tarnowo Podgórne;
 • Rejestr MPZP Tarnowo Podgórne;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Tarnowo Podgórne;
 • Mapa Topograficzna gminy Tarnowo Podgórne;
 • Mapa Solarna gminy Tarnowo Podgórne;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Tarnowo Podgórne;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Tarnowo Podgórne

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Tarnowo Podgórne?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Tarnowo Podgórne.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Tarnowo Podgórne łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Tarnowie Podgórnym. W zależności od wybranej kompozycji mapy Tarnowa Podgórnego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Tarnowo Podgórne, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Tarnowo Podgórne oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Tarnowo Podgórne. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Tarnowa Podgórnego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Tarnowa Podgórnego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Tarnowo Podgórne. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Tarnowo Podgórne.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Tarnowie Podgórnym.

  Geoportal gminy Tarnowo Podgórne posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Tarnowo Podgórne. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Tarnowie Podgórnym sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Tarnowo Podgórne przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym.

  W Geoportalu Tarnowo Podgórne przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Tarnowo Podgórne. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Tarnowie Podgórnym. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Tarnowo Podgórne zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Tarnowo Podgórne, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Tarnowo Podgórne oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Tarnowo Podgórne.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Tarnowo Podgórne. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Tarnowo Podgórne są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Tarnowo Podgórne podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Tarnowo Podgórne.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Tarnowie Podgórnym. W Geoportalu gminy Tarnowo Podgórne udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Tarnowie Podgórnym wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Tarnowo Podgórne.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Tarnowo Podgórne. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Tarnowo Podgórne dla mieszkańców

Geoportal Tarnowo Podgórne jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Tarnowo Podgórne. Na mapie Tarnowa Podgórnego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Tarnowo Podgórne mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Tarnowo Podgórne. Korzystając z map Geoportalu gminy Tarnowo Podgórne w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Tarnowo Podgórne są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Tarnowo Podgórne dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Tarnowo Podgórne dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu